Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон
Начало| Втора фаза на програмата

Втора фаза на програмата „Активни и здрави”

Тревожната тенденция по отношение на наднорменото тегло и затлъстяването сред българските деца продължава да се задълбочава. Според данни на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) като цяло се регистрира снижаване нивото на физическа дееспособност сред децата. Много разпространени са свръхтеглото (средно 15%) и затлъстяването (средно 5%), като се установява тенденция за тяхното увеличаване. Национално представително проучване през 2008 г. при деца от първи клас показва наличие на наднормено тегло при 30% от децата, от които 13% са със затлъстяване. Материално-техническата база за спорт в училищата е в лошо състояние. 81% от децата и учениците желаят да спортуват, но не могат да осъществят това в своята естествена среда – училището.

„Активни и здрави“ е програма по съвместна идея на най-големия производител на млечни продукти в България „Данон Сердика“ и Фондация „Димитър Бербатов“. Целта й е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене. „Активни и здрави“ се роди след осъзнаване на тъжната статистика на Националния център за опазване на общественото здраве, според която всяко пето дете в България е със свръхтегло, а 12% от децата страдат от затлъстяване.

Втората фаза на програмата „Активни и здрави” стартира на 8 февруари 2011 г.
5% от цената* на всеки един от продуктите от новата гама здравословни млечни продукти на Данон, върху които има логото на програмата „Активни и здрави”, отиват във фонд за обновяване и изграждане на места за спорт и игра в училищата в цяла България.

Всички продукти от новата гама можете да видите тук

Новата гама продукти на „Данон“, комбинация от натурално мляко с парченца сочни плодове и плодово пюре, е разработена с експертното съдействие на специалистите от Катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ на Университета по хранителни технологии, град Пловдив, и съобразно препоръките за здравословно хранене на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ).

Със създаването на тези нови продукти „Данон“ се превръща и в първата компания в България, която произвежда цяла гама млечни продукти в съответствие с Наредба №37 за здравословно хранене на учениците.

Бенефициенти по втората фаза на програмата са държавни и общински училища в системата на МОНМ. Не могат да кандидатстват детски градини и частни училища.

Няма пречка да кандидатстват училищата, които са изпратили проектни предложения по първата фаза на програмата „Активни и здрави” през 2009 г. За целта е необходимо кандидатите да преработят старите си проектни предложения или да напишат нови. Обект на финансиране могат да бъдат предложения за изграждане на нови спортни съоръжения, възстановяване или реновиране на стари спортни съоръжения, оборудване на спортни съоръжения, както и за подпомагане на спортни активности.

Крайният срок за кандидатстване е 30.04.2011 г.

Подробности относно условията за кандидатстване можете да научите тук

* Продажна цена без ДДС съгласно ценовата листа на Данон Сердика АД.