Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| СОУ "Иван Вазов" - гр. Мездра

СОУ "Иван Вазов" - гр. Мездра

Данни за кандидатстващото училище

Име: СОУ "Иван Вазов"
Адрес: ул. "Георги Димитров" №32 гр. Мездра, обл. Враца
Директор на училището: Пенка Симеонова Данова

Проектът предвижда:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (съоръжение, площадка или др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

Основна цел на проекта е създаването на открит фитнес и поставяне началото на стратегия и политика за подобряване на здравословния начин на живот и намаляване на затлъстяванията сред малките деца и учениците. Да се превърне откритият фитнес в привлекателно място за децата и младежите от града, както и за повишаване двигателната активност на по-възрастните.
В СОУ „Иван Вазов” Мездра се обучават 442 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 22 паралелки. Една от тях е с профил „Спорт” – футбол. Училището има много добре изградени спортни площадки, на които провеждат тренировките си наши спортисти от ДЮШ към ФК „Локомотив” Мездра, клубове по лека атлетика, хандбал и баскетбол, а в свободното си време спортуват деца и възрастни от целия град.
Училището е с традиции в завоюването на призови места в ежегодните ученически игри и с постиженията по лека атлетика на национални състезания и турнири. Това мотивира и доказва високия интерес на учениците към развитие на спорта и нашето желание да им осигурим подходяща спортна база.

В близост до училището се намира МБАЛ и Дом за стари хора. В тях много от пациентите имат нужда от допълнителна рехабилитационна дейност и откритият фитнес им дава тази възможност.
Очаквани резултати:
- Запознаване с различни видове спорт
- Пълноценно осмисляне на свободното време на учениците
- Превръщане на училището в притегателен център за хората от града
- Промяна в стереотипите на заседналия живот
- Приучаване и мотивиране към активен начин на живот
- Повишаване на физическата активност и дееспособност
- Изграждане на морални, поведенчески и здравословни умения и навици

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

Създаденото съоръжение ще се ползва от учениците 442 броя и екипа на СОУ „Иван Вазов“, както и от широк кръг потребители от града (живеещите в квартала, обитаващите прилежащия Дом за стари хора; болните от близката МБАЛ с рехабилитационна цел и др.);