Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| НУ "Св. Климент Охридски" - гр. Пловдив

НУ "Св. Климент Охридски" - гр. Пловдив

Данни за кандидатстващото училище

Име: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Адрес: 4004, гр. Пловдив, ул. «Пере Тошев»2А
Директор на училището: Елена Трифонова

Проектът предвижда:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (съоръжение, площадка или др.)
  • Организиране на футболен турнир за ученици на възраст І-ІV клас от район "Южен"с 2 етапа на провеждане.

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

В Начално училище “Св. Кл. Охридски”, гр. Пловдив от 10 години има създадени футболни традиции. В тренировките, които се ръководят от единия от учителите - Румен Стоянов на доброволни начала ежегодно участват ученици в две възрастови групи – І-ІІ клас и ІІІ-ІV клас. Училищното ръководство подкрепя отбора, създавайки му условия за тренировки във физкултурния салон на училището, респективно на спортните площадки и осигурява топките и мрежите за тренировките.
Футболното игрище в двора на училището е в недобро състояние – остаряла(напукана) и неравна асфалтова настилка, липса на оградни мрежи.
Мотивацията на учениците за тренировъчна дейност е голяма. За това говорят резултатите им от общоградските турнири:
1. Ученически игри под егидата на МОН и Община Пловдив, 2008г. – VІ място
2. Ученически игри под егидата на МОН и Община Пловдив, 2009г. – ІІІ място
3. Ученически игри под егидата на МОМН и Община Пловдив, 2010г. – І място
Единственият турнир по футбол за деца от тази възраст – І-ІV клас е градският турнир под егидата на МОМН и Община Пловдив в началото на месец май. Създаването на регионален футболен турнир с 2 етапа на провеждане ще стимулира активното занимание с футбол на децата от квартала, а от друга страна ще популяризира изграденото игрище.
Със създаването на модерно футболно игрище в двора на училището:
o ще се мотивират повече деца за спортни занимания
o ще се създадат добри условия за учебно- тренировъчна дейност на отбора на училището, което ще повиши резултатите в турнирите,
o ще се създадат условия за организиране и провеждане на районен междуучилищен футболен турнир за възрастта от І-ІV клас
o ще се създадат по-добри условия и за общите тренировки с децата от Помощно училище в Пловдив, с които трета година съвместно печелим златни медали от регионалните състезания Special Olimpics – Пловдив по футбол и народна топка,
o ще се допринесе за издигане на престижа на училището, а това ще се отрази и на пълняемостта на паралелките,
o ще се създаде възможност за адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици чрез активна спортна дейност
o ще се даде възможност за активна спортна дейност на децата от квартала
o училището ще се превърне в средищен център на футбол в района.
Организирането и провеждането на междуучилищен турнир за учениците от район “Южен” ще ангажира не само учениците в квартала за участие в спортни състезания, но и ще повиши физическата им и спортна култура.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

Около 500 деца - 250 учещи в училището деца и поне още 100 деца от квартала, участниците от другите отбори (около 150 участника) при организирането на междуучилищни турнири и гостувания.