Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| СОУ „ Св. Климент Охридски” - гр. Симеоновград

СОУ „ Св. Климент Охридски” - гр. Симеоновград

Данни за кандидатстващото училище

Име: СОУ „ Св. Климент Охридски”
Адрес: гр. Симеоновград, ул. „Христо Ботев”, № 37
Директор на училището: Милена Колева Иванова

Проектът предвижда:

  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

Основна цел на проекта е обновяване на терена за футболно игрище в училищния двор, с цел разнообразяване на възможностите за спортни занимания и пълноценно ангажиране на свободното време на учениците.
СОУ „Св. Климент Охридски”гр.Симеоновград е единственото среднообщообразователно училище в община Симеоновград, в което се обучават 377 ученици. Училището разполага с дворно място с площ – 10 000 кв.м./10 дка/ Освен зелена площ в училищния двор има изградени две спортни площадки – с едно баскетболно и едно волейболно игрище. Теренът използван за футболно игрище е 2000 кв.м./2 дка/ Той се използва от учениците, както в учебно време, така и в извънучебно време, в почивните дни, през ваканцията. Училищният двор е единственото място в центъра на града, където децата от града ни могат да спортуват през свободното си време, включително и да играят футбол.
Участието ни в Националния конкурс „Активни и здрави” е мотивирано от необходимостта и желанието ни да направим едно красиво и функционално място за спортуване на децата от нашия малък град, което да бъде притегателен център за тях. По този начин ще използваме възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, агресията, употребата на цигари, алкохол и наркотици.
Очаквани конкретни резултати:
• Обновено външно футболно игрище с размери - 43/24,5;
• Сформиран клуб „ Млад футболист, в който ще бъдат включени общо 60 деца в три възрастови групи - първа възрастова група от 1- 4 клас; втора възрастова група 5-8 клас и трета възрастова група 9-12 клас.
• Проведен спортен празник „Здраве чрез спорт”, с участието на 300 деца;

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

400 деца