Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| ПГ по електроника "Джон Атанасов" - гр. Стара Загора

ПГ по електроника "Джон Атанасов" - гр. Стара Загора

Данни за кандидатстващото училище

Име: Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" град Стара Загора
Адрес: 6000 Стара Загора ул. "Никола Петков" 4
Директор на училището: Тодор Сарийски

Проектът предвижда:

  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

Основна цел: Модернизация на външна училищна спортна площадка
Конкретни цели:
- Подобряване и разщиряване на двигателната активност на учениците в училище, посреством обогатяване на материалната база
- Повишаване качеството на провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт съгласно Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и спорт в Република България
- Задоволяване потребностите от системни занимания в физически упражнения и спорт на подрастващите и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот
- Създаване на условия и възможности за практикуване на спортни дейности за деца и младежи живеещи в района
Обосновка: ПГЕ "Джон Атанасов" град Стара Загора е най-голямото професионално училище в града. За учебната 2010/2011 г. в него се обучават 682 ученика редовна форма на обучение. Училището не разполага с физкултурен салон. Спортната площадка е единственото място за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. Състоянието и е незадоволително. Асфалтовата настилка е остаряла и напукана. Спортната площадка няма ограда от всички страни. Всичко това затруднява нормалното провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт.
Учениците от училището участват активно в общински, областни и зонални състезания по футбол, ханбал, волейбол и тенис на маса.
Очаквани резултати:
- Постигане на достъпност до спортни занимания на учениците от училището и района чрез създаване на функционална материална база
- Подобряване на физическата култура и снемане на психическото напрежение у подрастващите
- Създаване на мотивация на учениците за системно практикуване на спортни дейности за здравословен начин на живот.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

От осъществяването на проекта полза ще имат 682 деца от училището.