Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| СПВУ - интернат "Христо Ботев" - с. Подем, обл. Плевен

СПВУ - интернат "Христо Ботев" - с. Подем, обл. Плевен

Данни за кандидатстващото училище

Име: Средно професионално възпитателно училище - интернат " Христо Ботев "
Адрес: с.Подем, община Долна Митрополия, облласт Плевен ул." ж.п.Район " № 1
Директор на училището: Алекси Наков Цанов

Проектът предвижда:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (съоръжение, площадка или др.)
  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

СПВУИ "Христо Ботев" с.Подем е единственото в България възпитателно училище за момичета, които са настанени със съдебни решения и са жертви на насилие. Съществуват още три училища от този тип в България, но там са настанени само момчета. Особеността на нашето училище се изразява в това, че то е от затворен тип и учебно-възпитателната работа с настоящите девойки е с непрекъснат цикъл. Наложеното в обществеността мнение, че тези деца са "престъпници" отразява нежеланието за финансиране от страна на институции и отделни личности.
Целта на проекта е преобразуване и обновяване на открита спортна площадка, която в настоящия си вид не създава необходимите условия за рационално провеждане на часовете по ФВС и други дейности свързани с физическото и психологическото здраве на учениците. Настоящето състояние на спортния обект създава предпоставки за травми и наранявания и поради тази причина заниманията на открито са ограничени.Необходимостта от такава спортна площадка се налага не само заради задължителните часове по ФВС, а и като място, в което учениците ще могат ползотворно да прекарват свободното си време. По този начин ще се стремим физическата активност да стане техен стил на живот, което ще бъде основен метод за превенция и профилактика на насилието и вредните зависимости.
Очаквани резултати:
- Засилване на интереса и желанието за физическа активност от страна на ученичките
- Превръщане на физическата активност в стил на живот.
- Намаляване на агресията и асоциалноти прояви на ученичките.
- Подпомагане на корекционно-възпитателната работа в училище.
- Намаляване на вредните навици и формиране на здравословен начин на живот.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

Всички ученички настанени на територията на училището.
Поради специалния режим на институцията е трудно да се фиксира точна бройка, поради целогодишното текучество.