Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| ОУ "Отец Паисий" - с.Подайва, обл.Разград

ОУ "Отец Паисий" - с.Подайва, обл.Разград

Данни за кандидатстващото училище

Име: Основно училище "Отец Паисий"
Адрес: с.Подайва, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Васил Тинчев"№5, п.код-7431
Директор на училището: Миглена Борисова Дечкова

Проектът предвижда:

  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

1.Да съдейства за хармоничното физическо и интелектуално развитие на учениците.
2.Постигане на богата двигателна култура,добро здраве и висока работоспобност на учениковата личност в единство с интелектуалното,нравственото и психическо възпитание на учениците.
3.Формиране на траен интерес и желание за занимаване със спорт и през свободното време
4.Изграждане на умения за работа в екип и личностни качества-самоинициатива,толерантност,борбеност,спортменство
5.В момента се извършва освежаване на съществуващата база, но състоянието на спортните уреди в нея е в трагично състояние, нови не са закупувани повече от 30 години.
6.Съществуващата база е единствена за селото и тъй като училището ни е средищно, събира ученици от 5 села, тя е единствена и за района.Училището е активен участник в ОП"Училищно мляко",а основен доставчик е "Данон Сердика"с дистрибутор за регион Разград.Консумират се млечни продукти с марката на Данон България в продължение на 9 месеца ,което цели подоряване на здравословното състояние на учениците.Ежегодно училищни отбори участвуват в зонални футболни първенства отново под марката на Данон България-в гр.Варна При евентуално финансиране бихме могли да оборудваме и фитнес залата ,която е по стандарти и е новотокрита за тази учебна година.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

В училището ни се обучават 240 ученика през учебната 2010/2011 година. В непосредствена близост до училището се намира и детската градина, която при необходимост също използва нашата спортна база.