Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград

ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград

Данни за кандидатстващото училище

Име: Гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф" - гр. Разград
Адрес: обл.Разград, общ.Разград, гр.Разград, ул.Вапцаров, 10
Директор на училището: Пейчо Георгиев

Проектът предвижда:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (съоръжение, площадка или др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

Целта на проекта е да се стимулира физическата активност на децата на възраст за сколаризация /7-18 години/ в град Разград чрез изграждане на материално-техничекса база - спортна площадка в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” за упражняване на непопулярни и атрактивни спортове - тенис на корт, бадминтон и волейбол.

Обосновка:
В град Разград както и в цялата страна особено значим проблем сред учениците е рязко увеличаващият се процент на деца с наднормено тегло, поради липсата на физическа активност. В града този феномен е още по-значим поради липсата на адекватни спортни бази в града за практикуването на каквито и да било спортове. В последните години в града се забелязва и демотивация сред младите хора да се занимават с дейности, свързани с училищния живот и непълноценно използване на свободното им време. Спортът, като метод за поддържане на добра физическа форма, но още по-важно като възпитателно средство ще спомогне за активизиране и мотивиране на младите хора за един по здравословен начин на живот и стимулиране тяхната социална интеграция.
ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” се утвърждава като едно от най-желаните и уважавани училища в Разградски регион. За периода на своето съществуване училището привлича младежи с висок успех, с изразен интерес към езиковото обучение, с разностранни спортни прояви и възможности за развитие. В ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” учат ученици, които са включени в националните отбори по бадминтон, лека атлетика и ориентиране. Учениците и отборите от гимназията участват в национални турнири и състезания и в ученическите игри по спортния календар към МОМН. Ученическият баскетболен отбор (юноши) е представил страната на Световните ученически игри в Бразилия през 2003г.
Гимназията се намира в регион, където съжителстват няколко етнически и етнографски групи. Учениците са в среда на междукултурно взаимодействие и атмосферата в училището подкрепя и окуражава възпитаването на уважение към различието. Училището се намира в центъра на града и е единственото, което предлага открита спортна площадка в тази част на града, но не разполага с физкултурен салон. Спортната площадка е единствената възможност на учениците да спортуват и се ползва от две училища – ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” и ОУ “Н.Й.Вапцаров”, и Средношколско общежитие, които образуват един комплекс. Достъп до нея имат и всички деца, които имат интереси в областа на спорта, от намиращите се в близост квартали.
В рамките на дейностите по проекта ще бъде обновена част от съществуващата спортна площадка на гимназията. След уравняване ще бъде изградено спортно съоръжение за волейбол, бадминтон и тенис на корт.
Изпълнението на този проект ще послужи като база за бъдещо разработване на други проекти, свързани с разработването на дейности, пряко насочени към укрепването на физическото здраве на учениците и утвърждаването на спортните изяви и спорта като начин за изграждане на младежите като пълноценни личности.

Очаквани резултати:
Количествени:
- Изградена в рамките на училището открита площадка за практикуване на волейбол, бадминтон и тенис на корт за безплатно ползване;
- изграден екип от специалисти по съответните спортове;
- включени в игри на площадката всички ученици от училището;
- провеждане на открит турнир по тенис на корт „Стефан Гатев”;
Качествени:
-подобряване и обновяване спортната база на гимназията;
-оптимално осигуряване на часовете по физическо възпитание и спорт;
-подобряване цялостната привлекателност на училището;
-разширяване възможните алтернативи за спортни дейности, практикувани от учениците в и извън учебно време в рамките на училището и за децата, живеещи в района на училището;
-стимулиране участието им в предлаганите в училището спортни дейности;
-осигуряване на равен достъп до спортни съоръжения на групите в неравностойно положение (деца от малцинствата, предимно роми).

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

Директни бенефициенти:
Главната целева група на проекта са всички ученици, записани в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- гр.Разград за учебната 2010/2011, и всички ученици от ОУ „Н.Й.Вапцаров”, тъй като двете училища са в непосредствена близост. Броят на учениците на гимназията и основното училище през последните три години непрекъснато се увеличава. В ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” за учебната 2010/2011 e 577 ученици, в ОУ “Н.Й.Вапцаров” е около 550.
Освен горепосочените директни бенефициенти от дейностите по проекта, непреки бенефициенти ще бъдат и всички ученици от Средношколско общежитие с общ брой около 500, находящото се до гимназията, както и всички деца, живеещи в близост, тоест централната част на града. Очаква се площадката да привлече и голям брой деца и юноши от намиращия се недалече квартал „Орел”, населен предимно със семейства от ромски произход.
Общия брой на децата от трите институции, които ще се ползват от обновената спортна площадка е около 1500.