Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| 3 ОУ "Иван Вазов" - гр. Берковица

3 ОУ "Иван Вазов" - гр. Берковица

Данни за кандидатстващото училище

Име: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ИВАН ВАЗОВ"
Адрес: гр.Берковица обл.Монтана ПК 3500 ул"Ашиклар"№1
Директор на училището: Ваня Младенова

Проектът предвижда:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (съоръжение, площадка или др.)
  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
-Изграждане на материално-техническа спортна база(мултифункционално игрище за футбол,хандбал,баскетбол и волейбол.)
-Допълнителни спортни занимания в ДЧ по ФВС и извънкласните форми.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
-Създаване на по-добри условия за спортуване и формиране на по-висока спортна култура .
-Уплътняване на свободното време на учениците,като възможност за укрепване на здравето и спортните постижения.
-Превенция на агресивното поведение чрез възможности за изява.

ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА:
Целта на проекта е да се изгради мултифункционално игрище(500кв.м.) за да се използва целогодишно за провеждане на учебни часове и извънкласни спортни дейности.
Училището ни е най-старото и голямо в Община Берковица. В него се обучават 310 ученика до VІІІклас. Насткоящата спортна база е остаряла и недостатъчна за обучението на учениците,което възпрепятства ефективността на учебния процес.
Нашето училище се намира в централната част на града и е много привлекателно за голяма част от гражданството да спортува през свободното си време(почивни дни,ваканции и отпуск)
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
-Изграждането на площадката ще диферинцира работата на учителите по физическа култура и спорт и ще помогне за по-голямата организация и ефективност на заниманията.
-Възможност за по-голяма физическа активност и обогатяване на спортната култураа на учениците.
-Преодоляване тенденцията за обездвижване и агресивно поведение на младото поколение.
-Ще се даде възможност за по-добра спортна подготовка на училищните и клубни отбори в гр.Берковица.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

- Ученици от ІІІ ОУ"Иван Вазов" - 310
-Учители и персонал - 35
-Ученици и учители от други училища в града - 200
-Над 800 деца от Общината по време на спортни състезания и фестивали.