Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Полско Косово, обл. Русе

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Полско Косово, обл. Русе

Данни за кандидатстващото училище

Име: ОУ"Свети свети Кирил и Методий"
Адрес: 7131, с. Полско Косово, община Бяла, област Русе ул. "Девети септември" №64
Директор на училището: Евиана Боянова Цанкова

Проектът предвижда:

  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия или др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

ОУ"Свети свети Кирил и Методий"-с.Полско Косово, община Бяла, област Русе, е училище със 150-годишна история. С усилията на сплотения ни колектив от 143 ученици, 18 учители и помощен персонал, както и с подкрепата на родителите, сме успели да запазим училищните традиции и да възпитаваме любов към образованието и родното училище във всяко поколение. Децата от училището ни се изявяват в областта на фолклорните танци, изобразителното изкуство и спорта.
Училището ни разполага с една външна спортна площадка с размер 1504 кв. м, на която се провеждат учебните часове по физическо възпитание и спорт – задължителна подготовка и част от часовете от модулното обучение по ФВС - спортните игри футбол, волейбол, баскетбол и хандбал, които са избрали децата. На площадката децата играят в свободното си време, както и се провеждат различни училищни състезания и празници на открито. Площадката е обособена преди около 30 години и оттогава не са правени подобрения или ремонт.Днес по-голямата част от асфалтовата настилка на площадката е изронена, на места постоянно се затревява, въпреки редовното почистване на тревата от помощния персонал. Не е възможно вече да се очертаят игрищата за баскетбол, народна топка, хандбал и волейбол, тъй като много скоро след това боята се изронва заедно с настилката. Настилката представлява и опасност за здравето на децата, тъй като при падане се получава лошо охлузване.
Преасфалтирането на площадката е неотложно, за да могат да се провеждат ефективно учебните занятия и всички дейности от Спортния календар. Още повече това е необходимо, защото физкултурният ни салон не може да се ползва – нуждае се от основен ремонт и снабдяване с отопление и уреди. Часовете през зимния период се провеждат в пригодена класна стая.
Площадката се използва не само от учениците, но и от младежите на селото и всички, които желаят да спортуват – тя е единствена в селото.
На площадката е обособено игрище за баскетбол. През лятото боядисваме баскетболните табла и се стараем да ги поддържаме в добро състояние, но и двете вече се нуждаят от смяна, тъй като дървената част се нацепи, ринговете се изкривиха, амортизирани са и не подлежат на ремонт, а дори са опасни при игра без надзор. Стойките им са заварявани неведнъж и също се нуждаят от подмяна.
Има обособена площадка и за волейболно игрище. Стойките за волейбол също се нуждаят от подмяна, както и мрежата и обтегачите.
Необходими са врати за хандбал с мрежа, тъй като има обособено игрище на площадката, но никога не е имало врати и сега там децата играят само народна топка и други детски игри.
На мястото на бившето опитно поле създадохме футболно игрище, което затревихме. Любимият спорт на децата е футбол и там играят почти целогодишно, като с подръчни материали маркираме врати. През лятото, за съжаление, някои некоретни съседи ползват игрището ни за пасище на домашните си животни, тъй като не е оградено от всички страни. Мечтата ни е да го оградим и да поставим врати за футбол, тъй като според спортния календар провеждаме училищен турнир по футбол, който е едно от най-желаните и очаквани събития от училищния живот.
През миналите години в училище децата спортуваха организирано в две спортни секции - по футбол и по спортна гимнастика, но от две години, главно поради липса на материална база за провеждане на заниманията, няма такива секции. Физкултурникът на училището провежда по своя инициатива тренировки на децата от футболния отбор епизодично, главно преди участието им в някакъв спортен турнир по футбол. Ето защо желаем да възстановим заниманията в секцията по футбол, тъй като това е желанието на много деца-във всяка минута без учебни занятия те са на нашето игрище и постоянно играят мач. Затова предвиждаме допълнителни спортни занимания по футбол в една спортна секция с ръководител г-жа Даринка Вълчиновска, старши учител по ФВС и физкултурник на училището.Така още по-ефективно ще използваме и обновената спортна база.
С изпълнението на този проект очакваме:
1. Да се подобри общото физическо и здравословно състояние на децата;
2. Да се провеждат ефективно учебните занимания в часовете от задължителната подготовка и модулното обучение по ФВС-в една модерна и съвременна спортна база;
3. Да се осмисли по възможно най-полезния и желан от децата начин свободното им време и ваканциите - чрез активни спортни занимания на открито, каквато възможност ще им даде обновената спортна площадка с новите съоръжения, без да застрашава здравето им;
4.Децата от най-ранна възраст да осъзнаят, че спортувайки, те инвестират в своето здраве;
5.Да се даде възможност на децата за изява в любимия спорт чрез организираните от училището съгласно Спортния календар разнообразни спортни състезания и турнири, включително и с участието на родителите и на ученици от сродни училища;
6. Да се възстанови една училищна традиция- системно и организирано обучение на децата в новосформираната секция по футбол, за да могат да бъдат равностойни противници в организираните училищни и общински първенства по футбол;
7. Да се възпитават в дух на спортсменство и във всички онези качества на характера, които единствено спортът може да формира у подрастващите.
8. Да се развиват толерантността и взаимното уважение между децата от различните етноси в училище, както и създадените в училището ни отношения на партньорство между учители, ученици и родители;
9. Обновената материална база да се използва от всички, които желаят да укрепват здравето си и да организират свободното си време чрез активни спортни занимания.
Участието ни с настоящия проект е подкрепено безрезервно и с голямо желание за успех от всички ученици, учители, родители, Кметство- с. Полско Косово.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

От направеното по настоящия проект ще могат да се възползват над 300 деца и възрастни:
- 143 ученици от І до VІІІ клас вкл.;
- 57 ученици, избрали модулно обучение по спортните игри футбол, баскетбол, волейбол и хандбал;
- 20 деца от спортната секция по футбол;
- 17 деца от 1 клас на целодневна организация на учебния ден- за провеждане на активния отдих и спортните занимания в края на учебния ден;
- над 100 младежи от селото, бивши възпитаници на училището;
- родители и учители.