Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон
Начало| Новини

Пет училища бяха избрани след оценяването на проектите по втората кампания на програма „Активни и здрави” за развитие на спорта в училищата

24 юни 2011 г. Комисия в широк състав, включваща представители на Фондация «Димитър Бербатов», «Данон – Сердика», Министерството на образованието, младежта и науката, на Българския дарителски форум и медиите, направи анализ и оценка на постъпилите до 30 април 2011 г. проектни предложения по програма „Активни и здрави”. От тях за финансиране бяха одобрении проектите на следните училища:

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Видин – Основен ремонт и оборудване на три физкултурни салона;

ПГО „Иванка Ботева” – гр. Калофер, обл. Пловдив - Обновяване на материално-техническа спортна база чрез закупуване на спортни уреди и пособия за развитие на двигателни умения, приложими при планински релеф и климат, както и във физкултурния салон на училището; Допълнителни (извънкласни) спортни занимания; Организиране на общоградско състезание;

НУ „Васил Левски” – гр. Лозница, обл. Разград – Обновяване и разширяване на материално-техническата спортна база – закупуване и монтиране на спортни пособия и съоръжения;

СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Симеоновград, обл. Хасково - Обновяване на футболно игрище с естествена трева и създаване на училищен футболен клуб;

137-о СОУ „Ангел Кънчев” – София - Изграждане на многофункционална (за футбол, волейбол, тенис и бадминтон) спортна площадка с изкуствена трева; с осветление и ограда.

Предстои посещение на училищата, след което, ако не бъдат установени несъответствия, ще бъдат сключени договорите с тях и ще започне изпълнението.

5% от цената на всеки закупен продукт на „Данон” с логото на „Активни и здрави” отива във фонд за подкрепа на каузата. Средствата ще се натрупват  до края на 2011 г., след което ще има ново оценяване на всички налични регистрирани проекти: ще бъдат оценявани всички проекти, които са били успешно регистрирани в системата до 30.04.2011 г., но не са били класирани при първото разглеждане, както и новите проекти от училищата, които тепърва ще кандидатстват - от 1 юли до 31 декември 2011 г. вече регистрираните училища ще имат възможност да влизат в своите профили в уеб-сайта на програмата www.aktivniizdravi.com и да редактират своите проекти, ако преценят, че е нужно. Възможност да се регистрират и да кандидатстват ще имат и тези училища, които до този момент не са се включили в кампанията."