Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон
Начало| 49 основно училище „Бенито Хуарес", гр. София, район „Подуяне"

49 основно училище „Бенито Хуарес", гр. София, район „Подуяне"

Данни за кандидатстващото училище

Име: 49 основно училище „Бенито Хуарес", гр. София, район „Подуяне"
Адрес: гр. София, ул. „Константин Фотинов" № 4

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (изграждане на тенис корт със съвременна спортна настилка от акрилна смола)
  • Обновяване на материално-техническата спортна база (монтиране на синтетична тревна настилка на игрището за минифутбол)
  • Допълнителни спортни занимания по тенис и футбол в извънкласните часове

Проектът предвижда:

Целта на настоящия проект е изграждане на тенис корт със съвременна трипластова спортна настилка Deco Color и мини футболно игрище със синтетична тревна настилка Desso Forte Multi 20mm в двора на 49 0У „Бенито Хуарес“.

В 49 училище има дългогодишни традиции в обучението по тенис и паралелки с изучаване на тенис по програма на БФТ. Възпитаници на училището многократно са участвали в състезания и са печелили призови места.

Изграждането на горепосоченото съвременно спортно съоръжение ще повиши нивото на обучение по тенис, което ще доведе до постигане на по-високи спортни резултати, ще засили интереса на повече ученици към този спорт и ще увеличи броя на практикуващите тенис.

Най-популярният спорт в България - футбол, в 49 училище се практикува от всички ученици от 1. до 8. клас в часовете по физическо възпитание и спорт и в извънкласни дейности. До реализирането на проекта заниманията са се провеждали върху асфалтово игрище, което не е подходящо за здравословна спортна дейност и носи голям риск от контузии и травми у подрастващите. Замяната на наличното асфалтово игрище за минифутбол от съоръжение със съвременна спортна тревна настилка ще повиши интереса и спортната активност у децата и ще осигури съобразени със здравословните изисквания условия за игра.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

  • На тенис корта ще се обучават 300 деца от паралелките с изучаване на тенис.
  • Всички ученици в училището - 770, ще ползват футболното игрище.
  • Ще бъде разрешен достъпът на ученици от 166 СУ „В. Левски“, както и на деца от други училища в район „Подуяне“.

Обща стойност на проекта:

49 938 лв.