Начало
Фондация Димитър Бербатов Активни и здрави Данон Кандидатствайте тук
» Влез » Забравена парола » РЕГИСТРАЦИЯ
Начало| 55 СОУ „Петко Каравелов”

55 СОУ „Петко Каравелов”

Данни за кандидатстващото училище

Име: 55 СОУ „Петко Каравелов”
Адрес: гр София, ул. „Дъбница” № 3
Директор на училището: Радост Петрова Петкова

Цел на проекта и обосновка на необходимостта от него. Очаквани конкретни резултати:

  • Изграждане на материално-техническа спортна база (съоръжение, площадка или др.)
  • Обновяване на материално-техническа спортна база (физкултурен салон, съоръжения, площадка, учебни спортни пособия и др.)
  • Допълнителни спортни занимания (извънкласни часове по определен вид спорт)
  • Ремонт на съблекални, ремонт на бани и тоалетни, подмяна на врати и осветителни тела

Проектът предвижда:

Ремонт на физкултурния салон и прилежащите спортни площи

Целта на всички нас като преподаватели, родители и граждани на това общество е да опазим живота и здравето на децата и да спомогнем за осъзнаване на необходимостта от здравословно хранене и двигателна активност за преодоляване на вредата от заседналия начин на живот, за психическа и физическа хигиена. Да сведем до минимум броя на учениците, необхванати в различните форми на занимания с физическа дейност и да намалим процентно броя на болните деца, както и на тези с гръбначни изкривявания и наднормено тегло.

Колко деца ще имат полза от осъществяването на проекта?

  • 1500 ученици
  • Деца от други училища

Обща стойност на проекта:

49 995 лв.